Kontakt z nami


Biuro Podróży i Przewozów

tel.: +48 77 423 16 25
fax.: +48 77 423 16 26

Biuro obsługi
ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole

poniedziałek - piątek
w godz. 8:30 - 16:30

więcej...

Dokumenty

Jak wykorzystujemy technologię ciasteczek?

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Biuro Podróży i Przewozów "Riviera" Szydło i Gutowski Sp.J. z siedzibą w Opolu.

§ 1 Definicje

 1. Administrator - oznacza Biuro Podróży i Przewozów "Riviera" Szydło i Gutowski Sp.J. z siedzibą w Opolu 45-079, ul. Waryńskiego 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu, pod numerem KRS 0000281204, NIP: 754-10-20-940, Regon: 530525991, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.riviera.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

§ 4 Możliwości określenia warunków
przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Regulamin korzystania z modułu euroTICKET WWW

I
Zakres regulaminu

 1. Regulamin dotyczy procesu zakupu biletów autokarowych za pośrednictwem stron WWW i dokonywania za nie płatności za pomocą kart kredytowych, e-przelewów i przelewów tradycyjnych.
 2. Skorzystanie z modułu euroTICKET WWW jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Umowne Warunki Przewozu wybranego Przewoźnika.

II
Definicje

 1. ITsoft - producent i operator Systemu euroTICKET oraz współpracującego z nim Modułu euroTICKET WWW.
 2. Moduł euroTICKET WWW - moduł internetowy należący i obsługiwany przez ITsoft, umożliwiający Kupującemu dokonanie transakcji zakupu biletu autokarowego.
 3. Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z Modułu euroTICKET WWW w celu zakupu w imieniu Pasażera biletu autokarowego.
 4. Pasażer - osoba fizyczna, której dane znajdują się na bilecie, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu autokarowego.
 5. Przewoźnik - firma realizująca połączenie autokarowe wybrane w procesie zakupu biletu przez Kupującego.
 6. Oferta - produkty i usługi Przewoźnika udostępnione do sprzedaży za pomocą Modułu euroTICKET WWW.
 7. Oferent - firma udostępniająca Ofertę do sprzedaży za pośrednictwem Modułu euroTICKET WWW.
 8. eCard - firma zajmująca się realizacją płatności, za pomocą kart kredytowych i e-przelewów, w procesie zakupu biletu autokarowego.
 9. Umowa - umowa przewozu zawierana pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem w wyniku zakupu biletu autokarowego.
 10. Umowne Warunki Przewozu - warunki określone przez Przewoźnika, dotyczące praw i obowiązków Pasażera i Przewoźnika, wynikających z zawartej Umowy.

III
Proces zakupu biletu autokarowego

 1. Zakupu biletów za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW oraz zlecania wykonania operacji na tych biletach, mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Kupujący za pomocą modułu euroTICKET WWW dokonuje wyboru połączenia i Oferenta oferującego to połączenie.
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji biletu jest podanie danych Pasażera oraz akceptacja w jego imieniu niniejszego Regulaminu i Umownych Warunków Przewozu.
 4. Kupujący realizuje płatność za bilet za pomocą jednej z dostępnych form płatności tj. karty płatniczej, e-przelewu i przelewu tradycyjnego.
 5. Płatności za pomocą kart płatniczych i e-przelewów są obsługiwane przez firmę eCard, która jest gwarantem bezpiecznej transakcji. W trakcie realizacji w/w płatności żadna ze stron poza eCard nie uzyskuje danych dotyczących konta Kupującego.
 6. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub e-przelewu, Kupujący ma 15 minut od momentu założenia rezerwacji na dokonanie płatności. Jeśli w tym czasie płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.
 7. Dokonując płatności, Kupujący powinien mieć pewność, że posiada kartę kredytową lub konto w banku obsługiwane przez eCard oraz środki wystarczające do zapłaty za zarezerwowany bilet.
 8. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty kredytowej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
 9. Za bilety części Oferentów można zapłacić przelewem tradycyjnym. Tę formę zapłaty można wybrać tylko w przypadku gdy do daty wyjazdu pozostało nie mniej niż 10 dni roboczych.
 10. W przypadku wybrania przez Kupującego zapłaty przelewem tradycyjnym:
  1. Kupujący ma 3 godziny od momentu założenia rezerwacji na zalogowanie się w module euroTICKET WWW, za pomocą przesłanych mailem danych (nr transakcji i PIN), co spowoduje przedłużenie rezerwacji do 5 dni,
  2. Kupujący niezwłocznie wyśle na konto Oferenta przelew na kwotę równą cenie biletu (Kupujący może wydrukować bezpośrednio z modułu euroTICKET WWW wzór przelewu zawierający niezbędne dane),
  3. Oferent po otrzymaniu przelewu prześle Kupującemu mailem potwierdzenie zakupu biletu.
  Jeżeli w czasie trwania w/w rezerwacji (5 dni) przelew nie zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta i Kupujący nie będzie miał gwarancji zakupu biletu. W takim przypadku, jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie Oferenta przed datą wyjazdu i będą wolne miejsca na wybrane połączenie, to Oferent potwierdzi mailem Kupującemu fakt zakupu biletu, a jeżeli nie będzie wolnych miejsc, to Oferent zwróci Kupującemu kwotę zapłaty na jego konto.
 11. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na zwykłej kartce A4.
 12. W procesie zakupu Kupujący otrzymuje numer transakcji oraz specjalny numer PIN, który w razie niepowodzenia umożliwia mu powtórne wydrukowanie biletu.
 13. Bilet jest dokumentem uprawniającym Pasażera do odbycia podróży. Pasażer bez wydrukowanego biletu może nie zostać wpuszczony do autokaru.
 14. Zakup biletu za pośrednictwem modułu euroTICKET WWW jest zawarciem Umowy pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, w imieniu którego działa Kupujący i oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, w tym warunków dotyczących stosowanych opłat np. w przypadku zwrotu biletu.
 15. ITsoft dokłada wszelkich starań, żeby Umowne Warunki Przewozu dostępne w procesie zakupu były aktualne. Jednakże ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne Umowne Warunki Przewozu dostarczone przez Przewoźników, a zamieszczone w dobrej wierze. ITsoft rekomenduje każdorazowe sprawdzenie Umownych Warunków Przewozu na stronach internetowych wybranego Przewoźnika.

IV
Wykonywanie operacji na zakupionych biletach

 1. Moduł euroTICKET WWW umożliwia Kupującemu dokonanie, na biletach zakupionych za pośrednictwem Modułu euroTICKET WWW, operacji: zwrotu, datowania biletu open, zmiany daty wyjazdu, zmiany daty powrotu jeżeli te operacje są zgodne z Umownymi Warunkami Przewozu Przewoźnika, którego dotyczy bilet.
 2. Za zwroty i zmiany w zakupionym bilecie, Oferent pobiera opłatę manipulacyjną, zgodną z Umownymi Warunkami Przewozu.
 3. W celu dokonania zmian w zakupionym bilecie należy:
  1. za pomocą numeru transakcji i PINu zalogować się w Module euroTICKET WWW,
  2. dokonać żądanej operacji wybierając opcję "Zmień/Zwróć" i postępując zgodnie z podpowiedziami. Po poprawnej realizacji w/w operacji Kupujący otrzyma potwierdzenie drogą mailową,
  3. ponownie wydrukować bilet zawierający dane po wykonanych zmianach.

V
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, które podaje Kupujący w procesie zakupu biletu jest Oferent, z którym zostaje zawarta Umowa.
 2. Pasażer ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji.

VI
Prawa i obowiązki stron

 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną, zawieraną pomiędzy Pasażerem i Przewoźnikiem.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Modułu euroTICKET WWW w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.
 3. Kupujący dokonując zakupu biletu oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie.
 5. ITsoft i Oferent będzie niezwłocznie informował organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze przestępczym.
 6. Przewoźnik ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych lub płatności.

VII
Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności

 1. ITsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Przewoźnika. Reklamacje z tym związane, należy zgłosić do Przewoźnika w sposób zgodny z Umownymi Warunkami Przewozu.
 2. Reklamacje dotyczące procesu zakupu biletu przez Moduł euroTICKET WWW, należy przesłać w formie pisemnej na adres Oferenta, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.

Regulamin członkowski Sindbad Club

 1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w programie odnoszącym się do Stałego Klienta firmy Sindbad, programie nazwanym „SINDBAD Club”.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2008 roku.
 3. Wystawcą karty „SINDBAD Club” jest Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu.
 4. Członkiem „SINDBAD Club” jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na awersie karty. Osoba ta jest jednocześnie właścicielem karty.
 5. Warunkiem uzyskania karty jest przesłanie na adres Biura Podróży SINDBAD wykorzystanych biletów autokarowych platformy SINDBAD na kwotę 900 zł (250 Euro), jednak nie mniej niż 3 bilety, lub wykorzystanych biletów różnych autokarowych firm przewozowych na kwotę 1300 zł (350 Euro) lub ksero umów potwierdzających korzystanie z oferty turystycznej PBP SINDBAD na conajmniej 25 dni pobytu o łącznej wartości 500 Euro (1 dzień imprezy turystycznej odpowiada 20 Euro) wraz z wypełnionym wnioskiem.
 6. Karta upoważnia do
  • 15% zniżki przy przejazdach liniami autokarowymi platformy Sindbad,
  • pierwszeństwa przy rezerwacji miejsca na przejazd,
  • wyboru miejsca w autokarze (w zależności od wolnych miejsc w autokarze),
  • zabrania dodatkowego bagażu do 10 kg bez dopłaty, (w zależności od ilości wolnego miejsca w lukach bagażowych)
  • otrzymanie bezpłatnego ciepłego napoju podczas podróży (kawa czarna lub herbata),
  • 5% zniżki na własne imprezy turystyczne firmy Sindbad zakupione w n/w biurach,
  • 5% zniżki na organizowane wycieczki fakultatywne na imprezach turystycznych PBP Sindbad,
  • 5% zniżki na ubezpieczenia od kosztów leczenia i NW wykupionych w n/w biurach
 7. Karta nie upoważnia do:
  • uzyskania dodatkowych zniżek (brak możliwości "sumowania zniżek")
  • wykupienia do biletu zniżkowego biletu ze zniżką 50% (dziecko do 12 lat)
  • zakupu biletu zniżkowego u pilota w autokarze w momencie wyjazdu bez wcześniejszej dokonanej rezerwacji
  • zwolnienia z opłaty przy zmianach terminów i datowaniu biletu OPEN
 8. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
 9. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty.
 10. Karta ważna jest bezterminowo.
 11. Okres oczekiwania na kartę „SINDBAD Club” wynosi ok. 1 miesiąca.
 12. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 30 zł lub 5 euro (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub zmiany danych personalnych).
 13. Posiadacz karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta posiada numer kolejny, stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji posiadacza Karty.
 14. Karta upoważnia do otrzymywania szeregu przywilejów i bonifikat stosowanych przez firmy honorujące Kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich i ich punktów handlowych oraz wysokości udzielanych bonifikat znajduje się na stronie www.sindbad.pl i w informatorze klubowym, który dostarczany jest wraz z kartą.
 15. Wystawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy właściciel:
  • świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek,
  • podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania,
 16. Wszelkich informacji dotyczących „SINDBAD Club” udzielają pracownicy PBP SINDBAD w Opolu ul.Rynek 8, tel. (077) 402 15 20 oraz w oddziałach:
  • Sindbad Opole, ul. Kołłątaja 8, tel. +48 (77) 423 13 00
  • Sindbad Opole, ul. Sosnkowskiego 16 (Real), +48 (77) 458 11 76
  • Sindbad Opole, ul. 1 Maja 4 (Dworzec PKS), tel. +48 (77) 423 17 00
  • Sindbad Bielsko-Biała, ul. Warszawska 7, tel. +48 (33) 816 88 02
  • Sindbad Bytom, ul. Katowicka 8, tel. +48 (32) 281 60 20 ÷ 21
  • Sindbad Gliwice, ul. Wyszyńskiego 9, tel. +48 (32) 230 93 10
  • Sindbad Katowice, ul. Moniuszki 4, tel. +48 (32) 253 50 33
  • Sindbad Katowice, ul. P. Skargi 1 (dw. PKS), tel. +48 (32) 353 10 95
  • Sindbad Kędzierzyn-Koźle, ul. Limanowskiego 3, tel. +48 (77) 482 14 43
  • Sindbad Kraków, ul. A. Kraków 5, tel. +48 (12) 266 19 21
  • Sindbad Kraków, ul. Bosacka (przy tunelu „MAGDA”), tel. +48 (12) 422 12 38
  • Sindbad Kraków, ul. Wita Stwosza (dolna płyta PKS), tel. +48 (12) 421 02 40
  • Sindbad Lubliniec, ul. K. Miarki 6a, tel. +48 (34) 351 00 10
  • Sindbad Poznań, ul. św. Marcin 45, tel. +48 (61) 853 71 03
  • Sindbad Warszawa, al. Wilanowska 363, tel. +48 (22) 852 09 15
  • Sindbad Wrocław, ul. Dworcowa 14, tel. +48 (71) 344 79 52
  • Sindbad Wrocław, ul. Odrzańska 15, tel. +48 (71) 342 18 85
  • Sindbad Zabrze, ul. 3 Maja 7, tel. +48 (32) 276 21 17
  • Sindbad-Reisen GmbH, Brühl, An der Linde 15, tel. +49 (2232) 923 140
  • Sindbad-Reisen GmbH, Flensburg, Am Bundesbahnhof 1 (HBF), tel. +49 (461) 18 29 773
  • Sindbad-Reisen GmbH, Frankfurt a. M., Karlsruher Strasse 12, tel. +49 (69) 42 690 690
  • Sindbad-Reisen GmbH, Hamburg, Adenauerallee 74-78 (ZOB), tel. +49 (40) 28 04 550
  • Sindbad-Reisen GmbH, München, Arnulfstr. 20, tel. +49 (89) 54 54 89 89
  • Sindbad London SW1W 9SH,18 Colonnade Walk, 125 Buckingham Palace Road, Victoria, tel. +44 870 850 2054
  • Sindbad Paris 75017, 23 Rue Boursault, tel. +33 144 69 30 80
  • Sindbad Madrid, tel. +34 913 17 65 67

Kontakt z nami

+48 77 423 16 25
Biuro Podróży i Przewozów "Riviera"
45-047 Opole, ul. Waryńskiego 2
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
tel.: +48 77 423 16 25
fax: +48 77 423 16 26
Informacje o kursowaniu naszych autokarów udziela również Infolinia firmy Sindbad
PL +48 77 443 44 44 lub D +49 2232 923 140

Biuro Podróży i Przewozów "Riviera" jest licencjonowanym przewoźnikiem na liniach krajowych i międzynarodowych. Obsługujemy regularne linie autobusowe na trasach krajowych oraz z Polski do Niemiec. Dysponujemy flotą nowoczesnych i komfortowych autokarów Setra, Man, Scania oraz wykwalifikowanym personelem. Oferujemy bilety autobusowe z Polski do 300+ miast w całej Europie.

Bilety autobusowe Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy. Przewozy autokarowe Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Ukraina. Bilety autokarowe: Polska - Niemcy, Polska Wielka - Brytania, Polska - Włochy.  

© 2013 Biuro Podróży i Przewozów "Riviera". Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Do góry